För att ni ska ha en säker arbetsplats eller skolmiljö eller någon annan plats där man vistas mycket dagligen är det väldigt viktigt att man har ett systematiskt brandskyddsarbete samt ett arbetsmiljöarbete för att man ska minimera riskerna när det uppstår en brand eller någon olycka på platsen där ni befinner er. På https://www.brandexperten.se/brandskydd/tjanster kan du läsa mer om varför man bör ha det på sin arbetsplats. 

Det är väldigt viktigt att man har de dokument som krävs och att man ser till att alla riktlinjer följs för att din och dina medarbetares eller skolkamraters säkerhet ska vara så stor som möjligt. Det är mycket viktigt att de som har ansvar för lokalerna ser till att det finns dokument och färdiga riktlinjer när det kommer till just systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete för allas skull.

Vad som ingår i ett systematiskt brandskyddsarbete

Det finns riktlinjer och vissa punkter som man ska följa när man strukturerar upp ett systematiskt brandskyddsarbete. Har man inte kunskapen om detta så får man se till att ta hjälp av någon som har det. Antingen om man hyr in hjälp för dagen eller om man har ett kontinuerligt samarbete med dessa partners för största möjliga säkerheten i just er lokal. 

Det finns många fördelar med att ha systematiskt brandskyddsarbete, man har samordnade kontroller, riskmedvetenheten blir högre och man vidtar försiktighetsåtgärder som man annars inte tänker på om man inte genomgår dem då och då. Man kan ha en högre driftsäkerhet och får en högre kvalitet på sitt arbete och sina lokaler, något som gör er konkurrenskraftiga på marknaden gentemot andra företag. Och sedan så får man också en bättre kontakt med räddningstjänsten och det försäkringsbolag som ni har anlitat eftersom att ni har en regelbunden kontakt så kommer ni också få en bättre relation.